Ændringer af krydset Brammingborgvej - Kirkebrovej

Skrevet af Henning Ravn on Wed, 02/27/2019 - 15:44
Kategori

I 2019 har vi i Teknik og Byggeudvalget afsat midler til en ændring/forbedring af cykelstikrydsningen ved Brammingborvej-Kirkebrovej.

Ændringen består i, at cykelstien langs Kirkebrovej trækkes tilbage fra krydset, og cyklister pålægges vigepligten ved krydsning af Brammingborgvej.

Derved skulle vi gerne undgå ulykker i krydset frem over.
Udvalget har i dag, fredag, sagt ja til, at arbejdet iværksættes, og første opgave er at erhverve det nødvendige areal til cykelstien.

På vegne af teknik og byggeudvalget
Henning Ravn

XL-Byg Bramming - Bo i Bramming

XL-Byg Bramming - Bo i Bramming