Lystfiskeri

Holsted Å
Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding og Bramming videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet. Åen er ureguleret, dvs. at den ikke er blevet rettet ud, men har sit naturlige, snoede forløb. Åen har meget fint fiskevand, med en god bestand af ørreder. Åen kan blive et levested for den sjældne laksefisk Snæblen, hvis der kan skabes fri passage hele vejen ud til havet. - (sejlads 15.5-31.12 kano, kajak og robåd)

Sneum Å
Sneum å - fiskerigt åløb med udløb i Vadehavet syd for Esbjerg.
Fredningsperiode: 31.10 - 15.04 (begge dage inklusive)

Fiskekort til Sneum å købes hos:
Darum Camping Alsædvej 24, St. Darum
Q8 Bramming, Storegade 100, 6740 Bramming
eller på www.sydvestjydsk.dk

Statslige fisketegn købes på www.fisketegn.dk