Skabelsesmyter i fortid og nutid

Dag
Bramming Egnsmuseum - Bo i Bramming
Starttidspunkt

Foredrag ved museumsinspektør Mogens Hansen

Skabelsesmyter i fortid og nutid med indblik i udstillingen "Fra mørke til lys... en livsrejse i natur og tro".

Foredraget tager udgangspunkt i foredragsholderens engagement og indsigt i den gammeltestamentlige skabelsesmyte.

Den første skabelsesmyte i Biblen tager udgangspunkt et mørkt, kaotisk urhav: ”I begyndelsen, da Gud skabte himmelen og jorden var verden kaotisk og øde”. Hans første skaberord lød: ” »Bliv lys« og der blev lys”. Her er fortid og nutid forenet i et tidløst billede.

Udgangspunkt for al skabelse er det store mørke, kaos. Herfra udgår kosmos, livet, der bliver til det store urhav, livmoderen. At springe herfra til den spæde Moses, svøbt og udsat i en spinkel kurv på Nilens vande i Vanløse, springet synes langt, men er dog så kort. Den kreative proces består i at skabe lys i mørket, således at liv opstår. Deri ligner Gud og kunstneren (mennesket) hinanden.

Foredraget vil give eksempler på, hvordan disse og andre ikke-videnskabelige processer kan skildres ved hjælp mytens sprog i form af kunst, musik eller Biblens poesi.  

Entre 50 kr. (kontant og MobilePay). Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for

Brammingegnen og de to museumsforeninger. Der sælges kaffe og vand i pausen, kontant eller via MobilePay.

Kategori
Arrangør
Bramming Egnsmuseum