Årsmøde Bramming Lokalråd

Dag
Bramming Lokalråd - Bo i Bramming
Starttidspunkt

Årsmøde afholdes på Bramming Banegård, Jernbanegade 9.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses på Bramming Lokalråds hjemmeside.

www.bramming-lokalraad.dk

Dagsorden: 

1.    Valg af dirigent.
2.    Lokalrådets beretning for det forløbne år.
3.    Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorer. 
4.    Indkomne forslag fra borgere. 
5.    Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter. 
6.    Valg af revisorer samt revisorsuppleanter. 
7.    Eventuelt. 
 

Lokalrådet opfordrer Brammings borgere til at deltage i Årsmødet, hvor der afholdes valg af Lokalråds medlemmer. 
Interesserede borgere i Bramming kan stille op til valget ved årsmødet den 15. Januar  2020 kl. 19.00
 

Arrangør
Bramming Lokalråd