Kaj Lykke

Kaj Lykke - Bo i Bramming

Kaj Lykke blev født ind i en rig adelsslægt, som søn af den hovedrige Frands Lykke. 16 år gammel blev han sendt på en fem år lang dannelsesrejse gennem Europa og studerede ved nogle af Europas bedste universiteter. Efter sin hjemkomst blev han i 1645 udnævnt til hofjunker for Christian IV og siden forfremmet til kammerjunker.
Han blev afskediget kort før kongens død i 1648. Nogle kilder anfører, at det skyldtes, at Kaj Lykke nægtede at deltage i udenrigs krigstjeneste. Efter sin afsked blev Kaj Lykke ansat som bestyrer af faderens fynske godser – en opgave han løste godt. Ved faderens død i 1656 arvede han syv godser og mange gårde til en værdi af 400.000 rigsdaler. Dermed blev Kaj Lykke en af landets rigeste mænd.

 
Kraniet kommer tilbage til Bramming                                                                           
I 1978 opdagede en journalist historien, og fik kraniet tilbage til Bramming. Det var planen, at det skulle tilbage i graven; men da nedbrydningen ville gå for hurtigt, anbragte præsten det i sit pengeskab.I 1984 kom det til Bramming byhistorisk arkiv, og herfra kom det til Bramming Egnsmuseum. Da egnsmuseet åbnede i 1994, blev det udstillet her.


http://da.wikipedia.org/wiki/Kai_Lykke